1 Timoteusbrevet 6:11

[En människa som vill följa Gud behöver fly från vissa saker, följa efter andra och kämpa trons goda kamp för att behålla dem. Man skulle kunna översätta dessa tre verb med ord som alla börjar på bokstaven f: fly, följ och fajtas. Paulus uppmanar nu Timoteus:]

Men du gudsman (du som tillhör Gud, som är avskild för hans tjänst):

Fly (ständigt)
    allt detta [ordstrider och kärleken till pengar, se vers 3‑10].

Följ (sträva ständigt efter):
    rättfärdighet (att leva rätt, i fullkomlig harmoni med Guds vilja),
    gudsfruktan,
    tro,
    kärlek [som är osjälvisk och utgivande],
    uthållighet (ståndaktighet) [karaktär som står fast även under prövningar],
    mildhet (saktmod; balanserad och kontrollerad styrka som är fri från hämndlystnad och bitterhet).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Σὺ   δέ,   ὦ   ἄνθρωπε   τοῦ   θεοῦ,   ταῦτα   φεῦγε,   δίωκε   δὲ   δικαιοσύνην,   εὐσέβειαν,   πίστιν,   ἀγάπην,   ὑπομονήν,   πραϋπαθίαν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 Σὺ du, ni, er You P-2NS
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G5599 O O INJ
G0444 ἄνθρωπε människa man N-VSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud of God, N-GSM
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G5343 φεῦγε, fly do flee; V-PAM-2S
G1377 δίωκε förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse do pursue V-PAM-2S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1343 δικαιοσύνην, rättfärdighet righteousness, N-ASF
G2150 εὐσέβειαν, gudfruktig, from godliness, N-ASF
G4102 πίστιν, tro, tillit faith, N-ASF
G0026 ἀγάπην, kärlek love, N-ASF
G5281 ὑπομονήν, uthållighet, tålamod endurance, N-ASF
G6073 πραϋπαθίαν· [and] gentleness. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.