1 Timoteusbrevet 6:10

För vänskapen (kärleken) till pengar (ordagrant "vänskap med silvermynt")
    är en rot till all (alla sorters) ondska [plural, som nyss nämnts i vers 4‑5, 9].

[Ofta citeras detta ordspråk felaktigt med att "pengar är roten till allt ont", vilket inte är sant. Ett exempel är syndafallet, innan det ens fanns pengar, se 1 Mos 3. Paulus konstaterar i stället att det är vänskapen och kärleken till pengarna, som är roten till den ondska som nämns i föregående verser. Det är girigheten och habegäret som orsakar avund, förtal, splittringar, tvister, frestelser och skadliga begär.] Somliga har i sina försök (längtan efter något då man inte väjer för något)
    vandrat från tron och genomborrat sig själva med många smärtor (samvetskval).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ῥίζα   γὰρ   πάντων   τῶν   κακῶν   ἐστιν   ἡ   φιλαργυρία,   ἧς   τινες   ὀρεγόμενοι   ἀπεπλανήθησαν   ἀπὸ   τῆς   πίστεως   καὶ   ἑαυτοὺς   περιέπειραν   ὀδύναις   πολλαῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4491 ῥίζα rot, trädrot A root N-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all kinds A-GPN
G3588 τῶν denna, denne T-GPN
G2556 κακῶν ond, onda det onda, illa of evils A-GPN
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G5365 φιλαργυρία, vänskap med pengar love of money, N-NSF
G3739 ἧς vem which R-GSF
G5100 τινες något, någon, några some X-NPM
G3713 ὀρεγόμενοι önska bli stretching after V-PMP-NPM
G0635 ἀπεπλανήθησαν förföra were seduced V-API-3P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, away from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4102 πίστεως tro, tillit faith, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras themselves F-3APM
G4044 περιέπειραν genomborra pierced V-AAI-3P
G3601 ὀδύναις sorg with sorrows N-DPF
G4183 πολλαῖς.¶ många, stor many. A-DPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.