1 Timoteusbrevet 5:22

Var inte för snabb med att lägga händerna på någon. [Ersätta en äldste som avsatts, eller insätta någon ny som äldste.] Gör dig inte delaktig i andras synder.

[Ett sätt att skydda sig från en situation där en ledare måste tillrättavisas är att inte för snabbt sätta in någon i en ledande ställning. Den som är med och tillsätter en församlingsledare för hastigt, innan personen visat sig vara trofast, är delaktig i de negativa konsekvenser som så lätt kan uppkomma. I Antiokia i Syrien bad och fastade man innan man avskilde Barnabas och Paulus till att resa på den första missionsresan, se Apg 13:3.] Håll dig själv ren.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

χεῖρας   ταχέως   μηδενὶ   ἐπιτίθει   μηδὲ   κοινώνει   ἁμαρτίαις   ἀλλοτρίαις,   σεαυτὸν   ἁγνὸν   τήρει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5495 χεῖρας hand Hands N-APF
G5030 ταχέως skynda hastily ADV
G3367 μηδενὶ för någon, ingenting, inte, ingen on no one A-DSM
G2007 ἐπιτίθει lägga på, lägga, do lay, V-PAM-2S
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än nor CONJ-N
G2841 κοινώνει fått del i, ta del av do share V-PAM-2S
G0266 ἁμαρτίαις syndig handling, synd in [the] sins N-DPF
G0245 ἀλλοτρίαις, främmande, icke egen, en annans, opassande, främling of others; A-DPF
G4572 σεαυτὸν dig själv yourself F-2ASM
G0053 ἁγνὸν ren, oskyldig, kysk pure A-ASM
G5083 τήρει. håll, vaka över do keep. V-PAM-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.