1 Timoteusbrevet 5:17

De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder [tillräckligt finansiellt stöd, kanske dubbelt så mycket stöd som en änka fick, se vers 3], särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   καλῶς   προεστῶτες   πρεσβύτεροι   διπλῆς   τιμῆς   ἀξιούσθωσαν   μάλιστα   οἱ   κοπιῶντες   ἐν   λόγῳ   καὶ   διδασκαλίᾳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ -, denna, denne The T-NPM
G2573 καλῶς gott, god, skickligt well ADV
G4291 προεστῶτες leda already ruling V-RAP-NPM
G4245 πρεσβύτεροι äldste elders, A-NPM
G1362 διπλῆς dubbel of double A-GSF
G5092 τιμῆς pris, heder honor N-GSF
G0515 ἀξιούσθωσαν räkna sig värdig, anse sig värdig should be counted worthy, V-PPM-3P
G3122 μάλιστα främst, särskilt, mest av allt especially ADV
G3588 οἱ -, denna, denne those T-NPM
G2872 κοπιῶντες arbeta, bli trött straining V-PAP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3056 λόγῳ ord, tal [the] word N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1319 διδασκαλίᾳ· lära [the] teaching. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.