1 Timoteusbrevet 5:8

[Nu följer en varning till familjerna i församlingen:]
Om någon inte tar hand om (försörjer, planerar för, ordagrant "tänker på förhand om") sina närmaste,
    och särskilt sin egen familj,
så har han förnekat tron
    och är värre än den som inte tror.

[Paulus hade tidigare skrivit till efesierna och särskilt uppmanat barnen att hedra sina föräldrar, se Ef 6:2. Jesus själv såg till att hans mor blev försörjd när han dog, se Joh 19:26–27.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Εἰ   δέ   τις   τῶν   ἰδίων   καὶ   μάλιστα   οἰκείων   οὐ   προνοεῖ,   τὴν   πίστιν   ἤρνηται   καὶ   ἔστιν   ἀπίστου   χείρων.  

Textus Receptus (TR)

Εἰ   δέ   τις   τῶν   ἰδίων   καὶ   μάλιστα   τῶν   οἰκείων   οὐ   προνοεῖ,   τὴν   πίστιν   ἤρνηται   καὶ   ἔστιν   ἀπίστου   χείρων.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1161 δέ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
X-NSM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G2398 ἰδίων (idios)
hans egna, deras egen, i enrum, din... [their] own,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3122 μάλιστα (malista)
främst, särskilt, mest av allt especially
Adverb Adverb
ADV
G3609 οἰκείων (oikeios)
tillhörande ett hushåll [their] household,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G4306 προνοεῖ, (pronoeo)
planera, förutse, tänka på förhand ... does provide for,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G4102 πίστιν (pistis)
tro, tillit faith
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0720 ἤρνηται (arneomai)
förneka he has denied,
VERB Verb
Perfekt Medium-dep. Indikativ Perfekt Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RDI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ἔστιν (eimi)
är he is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0571 ἀπίστου (apistos)
som inte tror, otroende, sakna tro,... than an unbeliever
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G5501 χείρων. (cheiron)
värre worse.
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Jämförande Jämförande
A-NSM-C

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)