1 Timoteusbrevet 5:5

Den som nu verkligen är änka, och har blivit ensam (ensamstående, isolerad), har satt sitt hopp till (har sin förväntan på) Gud och håller ut (stannar kvar; framhärdar) [fortsätter att stå på sig] i åkallan [i de böner som bes för specifika behov] och bön [i tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud] natt och dag.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἡ   δὲ   ὄντως   χήρα   καὶ   μεμονωμένη   ἤλπικεν   ἐπὶ   τὸν   θεὸν   καὶ   προσμένει   ταῖς   δεήσεσιν   καὶ   ταῖς   προσευχαῖς   νυκτὸς   καὶ   ἡμέρας·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne She who [is] T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3689 ὄντως verkligen indeed ADV
G5503 χήρα änka a widow, A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3443 μεμονωμένη ensamstående abandoned, V-RPP-NSF
G1679 ἤλπικεν hoppas på has hope V-RAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till in PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4357 προσμένει vara med, fortsätta med continues V-PAI-3S
G3588 ταῖς denna, denne T-DPF
G1162 δεήσεσιν bön åkallan in supplications N-DPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 ταῖς denna, denne T-DPF
G4335 προσευχαῖς bön in prayers N-DPF
G3571 νυκτὸς natt, midnatt by night N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2250 ἡμέρας· dag, daglig day. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.