1 Timoteusbrevet 5:4

Men om en änka har barn eller barnbarn, ska dessa först och främst lära sig att visa respekt för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar, för detta är [gott, rätt och] välbehagligt inför Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δέ   τις   χήρα   τέκνα   ἢ   ἔκγονα   ἔχει,   μανθανέτωσαν   πρῶτον   τὸν   ἴδιον   οἶκον   εὐσεβεῖν   καὶ   ἀμοιβὰς   ἀποδιδόναι   τοῖς   προγόνοις·   τοῦτο   γάρ   ἐστιν   καλὸν   καὶ   ἀπόδεκτον   ἐνώπιον   τοῦ   θεοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5100 τις något, någon, några any X-NSF
G5503 χήρα änka widow, A-NSF
G5043 τέκνα barn children N-APN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G1549 ἔκγονα barnbarn grandchildren A-APN
G2192 ἔχει, ha, vara, behöva has, V-PAI-3S
G3129 μανθανέτωσαν lära they should learn V-PAM-3P
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2398 ἴδιον hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [her] own A-ASM
G3624 οἶκον hem, hus, familj household N-ASM
G2151 εὐσεβεῖν tillbe, visa respekt to be devout V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0287 ἀμοιβὰς återbetalning recompense N-APF
G0591 ἀποδιδόναι betala, belöna, ge to give V-PAN
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G4269 προγόνοις· förälder, förfader to parents; A-DPM
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSN
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0587 ἀπόδεκτον accepterad, acceptabel pleasing A-NSN
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ.¶ Gud God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.