1 Timoteusbrevet 5:23

[Paulus verkar bli påmind om att detta uttalande om renhet kan övertolkas, så han ger ett personligt råd till Timoteus.]
Drick inte längre bara vatten,
    utan använd lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar.

[Ett av problemen med de falska lärarna i Efesos var att de lärde ut asketism. De förbjöd giftermål och avhöll sig från viss mat och dryck, se 1 Tim 4:3. Kanske hade Timoteus blivit influerad av dem och behövde Paulus råd på detta område. I kvalifikationerna för både församlingsledare och församlingstjänare finns ett krav på måttlighet vad det gäller alkohol, se 1 Tim 3:3, 8. Det verkar som om Timoteus inte drack vin alls utan bara vatten, så Paulus tvingas uppmana Timoteus att faktiskt dricka lite vin för hälsans skull. Det är möjligt att läkaren Lukas fanns vid Paulus sida när han skrev detta, se 2 Tim 4:11.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μηκέτι   ὑδροπότει,   ἀλλ᾽   οἴνῳ   ὀλίγῳ   χρῶ   διὰ   τὸν   στόμαχον   σου   καὶ   τὰς   πυκνάς   σου   ἀσθενείας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3371 μηκέτι inte längre, aldrig mer, inte No longer ADV-N
G5202 ὑδροπότει, dricka vatten do drink [only] water, V-PAM-2S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3631 οἴνῳ vin, vinpress wine N-DSM
G3641 ὀλίγῳ få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund a little A-DSM
G5530 χρῶ använda do use, V-PNM-2S
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4751 στόμαχον mage stomach N-ASM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G4437 πυκνάς ofta frequent A-APF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G0769 ἀσθενείας. svaghet, åkomma, sjuklighet ailments. N-APF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.