1 Timoteusbrevet 5:21

Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och den Smorde (Messias, Kristus) Jesus och de utvalda budbärarna (änglarna): ta vara på (skydda) detta [dessa regler] utan förutfattade meningar och utan att handla partiskt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Διαμαρτύρομαι   ἐνώπιον   τοῦ   θεοῦ   καὶ   κυρίου   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   καὶ   τῶν   ἐκλεκτῶν   ἀγγέλων,   ἵνα   ταῦτα   φυλάξῃς   χωρὶς   προκρίματος   μηδὲν   ποιῶν   κατὰ   πρόσκλισιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1263 Διαμαρτύρομαι vittna, uppmana, försäkra I earnestly testify V-PNI-1S
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G1588 ἐκλεκτῶν utvald elect A-GPM
G0032 ἀγγέλων, ängel, budbärare angels N-GPM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G5442 φυλάξῃς vakta, hålla you may keep, V-AAS-2S
G5565 χωρὶς utan apart from PREP
G4299 προκρίματος föredra någon, vara partisk på förhand prejudice, N-GSN
G3367 μηδὲν för någon, ingenting, inte, ingen nothing A-ASN-N
G4160 ποιῶν göra doing V-PAP-NSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i out of PREP
G4346 πρόσκλισιν. partiskhet partiality. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.