1 Timoteusbrevet 5:20

Dem [de församlingsledare] som syndar (en pågående handling, medvetet fortsätter att agera fel) inför alla ska du tillrättavisa inför alla så att även de andra tar varning.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοὺς   τοὺς   ἁμαρτάνοντας   ἐνώπιον   πάντων   ἔλεγχε,   ἵνα   καὶ   οἱ   λοιποὶ   φόβον   ἔχωσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G0264 ἁμαρτάνοντας synda sinning V-PAP-APM
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before, PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPM
G1651 ἔλεγχε, avslöja, tillrättavisa, överbevisa do rebuke, V-PAM-2S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3062 λοιποὶ andra rest, A-NPM
G5401 φόβον rädsla fear N-ASM
G2192 ἔχωσιν.¶ ha, vara, behöva may have. V-PAS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.