1 Timoteusbrevet 5:2

äldre kvinnor som mödrar
    och yngre kvinnor som systrar i all renhet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πρεσβυτέρας   ὡς   μητέρας,   νεωτέρας   ὡς   ἀδελφὰς   ἐν   πάσῃ   ἁγνείᾳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4245 πρεσβυτέρας äldste elder [women] A-APF-C
G5613 ὡς som as CONJ
G3384 μητέρας, mor, mamma mothers; N-APF
G3501 νεωτέρας nytt, yngre, yngre man, yngre kvinnor [and] younger [women] A-APF-C
G5613 ὡς som as CONJ
G0079 ἀδελφὰς syster sisters, N-APF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G0047 ἁγνείᾳ. renhet purity. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.