1 Timoteusbrevet 5:19

[Paulus hade redan nämnt att församlingen behövde vara på sin vakt mot sådana som talade illa om dess ledare, se 1 Tim 3:2, 7. Här är riktlinjerna för hur man skiljer mellan falska och äkta anklagelser. Det är samma princip som finns genom hela Bibeln med flera vittnen, se 5 Mos 19:15; Matt 18:16.]

Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste om det inte finns två eller tre vittnen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κατὰ   πρεσβυτέρου   κατηγορίαν   μὴ   παραδέχου   ἐκτὸς   εἰ   μὴ   ἐπὶ   δύο   ἢ   τριῶν   μαρτύρων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2596 κατὰ enligt, mot, i Against PREP
G4245 πρεσβυτέρου äldste an elder A-GSM
G2724 κατηγορίαν anklagelse an accusation N-ASF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3858 παραδέχου ta till sig do receive, V-PNM-2S
G1622 ἐκτὸς utanför, ut ur unless ADV
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G1417 δύο två, båda two A-GPM-NUI
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5140 τριῶν tre three A-GPM
G3144 μαρτύρων. vittne witnesses. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.