1 Timoteusbrevet 5:15

Några har redan vänt sig bort och börjat följa Satan.

[Om dessa yngre änkor fick fortsätta i sin livsstil, med understöd av församlingen, skadade det hela kyrkans rykte i samhället. Det var nödvändigt för Timoteus att adressera dessa unga änkors beteende i all renhet, se vers 2. Uppmaning om att gifta sig står inte i motsats till det som Paulus skriver i Första Korintierbrevet 7 där han rekommenderar att änkor bör förbli ensamma. Det avgörande i sammanhanget är om den som lever ensam har gåvan att göra detta, se 1 Kor 7:7.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἤδη   γάρ   τινες   ἐξετράπησαν   ὀπίσω   τοῦ   σατανᾶ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu Already ADV
G1063 γάρ för for CONJ
G5100 τινες något, någon, några some X-NPF
G1624 ἐξετράπησαν förfallit have turned aside V-2API-3P
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka after PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4567 σατανᾶ. Satan Satan. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.