1 Timoteusbrevet 5:14

Jag vill därför [som en generell regel] att yngre änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren [djävulen eller motståndare till församlingen, se 1 Kor 16:9] något tillfälle att tala illa om dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Βούλομαι   οὖν   νεωτέρας   γαμεῖν,   τεκνογονεῖν,   οἰκοδεσποτεῖν,   μηδεμίαν   ἀφορμὴν   διδόναι   τῷ   ἀντικειμένῳ   λοιδορίας   χάριν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1014 Βούλομαι vill I want V-PNI-1S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3501 νεωτέρας nytt, yngre, yngre man, yngre kvinnor [the] younger [ones] A-APF-C
G1060 γαμεῖν, gifta sig to marry, V-PAN
G5041 τεκνογονεῖν, bära barn to bear children, V-PAN
G3616 οἰκοδεσποτεῖν, sköta hemmet to manage their households, V-PAN
G3367 μηδεμίαν för någon, ingenting, inte, ingen no A-ASF
G0874 ἀφορμὴν tillfälle, occasion N-ASF
G1325 διδόναι ge, få to give V-PAN
G3588 τῷ denna, denne to the [one] T-DSM
G0480 ἀντικειμένῳ vara motsatt, vara i strid med opposing V-PNP-DSM
G3059 λοιδορίας hån of reproach N-GSF
G5484 χάριν· därför because. PREP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.