1 Timoteusbrevet 5:13

Samtidigt lär de sig [dessa yngre änkor] att vara lata när de går omkring i husen. De blir inte bara lata, utan dessutom skvallriga och nyfikna och pratar om sådant som inte passar sig.

[Pastorala hembesök kan ha ingått i en församlingsänkas roll. Denna frihet att röra och besöka och betjäna andra kunde missbrukas. I 1 Tim 4:7 varnade Paulus just för fabler, sägner och heretisk undervisning från kvinnor. Även i nästa brev kommer denna varning, se 2 Tim 3:7. Kanske var denna grupp extra utsatt att bli influerad av tidiga gnostiska läror.
    Följande exempel från den romerska satirdiktaren Juvenalis ger en inblick i vilken typ av skvaller som förekom bland kvinnor vid den här tiden: "Hon vet allt som händer i världen ... Hon vet vem som är kär i vem, och vilken casanova kvinnorna strider om, hon kan berätta vem som gjorde vilken änka med barn, i vilken månad, hur varje kvinna beter sig med sin älskare och vad hon säger till dem ..."]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἅμα   δὲ   καὶ   ἀργαὶ   μανθάνουσιν   περιερχόμεναι   τὰς   οἰκίας.   οὐ   μόνον   δὲ   ἀργαί,   ἀλλὰ   καὶ   φλύαροι   καὶ   περίεργοι,   λαλοῦσαι   τὰ   μὴ   δέοντα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0260 ἅμα tillika, tillsammans med, på samma gång, samtidigt, med At the same time ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0692 ἀργαὶ onyttigt, sysslolös, overksam [to be] idle A-NPF
G3129 μανθάνουσιν lära they learn, V-PAI-3P
G4022 περιερχόμεναι vandra omkring going about V-PNP-NPF
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G3614 οἰκίας. hus, hem, hushåll, från huset house to house; N-APF
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0692 ἀργαί, onyttigt, sysslolös, overksam idle, A-NPF
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G5397 φλύαροι skvallrare gossips A-NPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4021 περίεργοι, magiker, vidskeplig, skvallrig busybodies, A-NPF
G2980 λαλοῦσαι tala, säga, predika, uttala speaking V-PAP-NPF
G3588 τὰ denna, denne things T-APN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1163 δέοντα.¶ måste, borde being proper. V-PAP-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.