1 Timoteusbrevet 5:12

På så sätt drar de en dom över sig eftersom de förnekat sin första tro (trohet).

[Ordet tro kan syfta antingen på tron på Jesus, eller på trohet och då syfta på ett trohetslöfte om att inte gifta sig som dessa församlingsänkor gav. Dock är det inte omgiftet i sig som är problemet, Paulus uppmanar till det i vers 14. Det verkar mer ha att göra med hur de levde sina liv och att de kanske gifte sig med icke-troende män. Som nästa vers visar var huvudproblemet en utsvävande livsstil som påverkade många negativt.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔχουσαι   κρίμα,   ὅτι   τὴν   πρώτην   πίστιν   ἠθέτησαν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2192 ἔχουσαι ha, vara, behöva incurring V-PAP-NPF
G2917 κρίμα, dom judgment N-ASN
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4413 πρώτην först, främst first A-ASF
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G0114 ἠθέτησαν· upphäva, göra om intet, åsidosätta, avskaffa, förkasta they have cast off. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.