1 Timoteusbrevet 5:11

Yngre änkor [yngre än sextio år, men troligen mycket yngre än så, se vers 14] ska du däremot avvisa [att bli församlingsänkor, se vers 9].

Det är lätt att de dras in i en promiskuös livsstil (börjar drivas av begär) och förs bort från den Smorde (Messias, Kristus) och vill gifta sig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

νεωτέρας   δὲ   χήρας   παραιτοῦ·   ὅταν   γὰρ   καταστρηνιάσωσιν   τοῦ   Χριστοῦ,   γαμεῖν   θέλουσιν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3501 νεωτέρας nytt, yngre, yngre man, yngre kvinnor Younger A-APF-C
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5503 χήρας änka widows A-APF
G3868 παραιτοῦ· ursäkta sig, tacka nej, vägra do refuse; V-PNM-2S
G3752 ὅταν när when CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G2691 καταστρηνιάσωσιν de dras in i en promiskuös livsstil och förs bort från den Smorde they may grow wanton against V-AAS-3P
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5547 Χριστοῦ, den smorde, Kristus Christ, N-GSM-T
G1060 γαμεῖν gifta sig to marry V-PAN
G2309 θέλουσιν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja they desire, V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.