1 Timoteusbrevet 5:1

[Hur vi ser på människor påverkar hur vi talar till dem. Paulus uppmanar Timoteus att relatera till alla i församlingen som om det vore hans egen familj. Dessa instruktioner hjälper Timoteus med hur han ska tillrättavisa och tala sanning på ett kärleksfullt sätt, se 1 Tim 4:12.]

Var inte hård (ordagrant "slå inte ner", tala inte hårda ord) mot en äldre man,
    uppmuntra honom (förmana, kom vid hans sida) som [du skulle tala till] en far,
[förmana och uppmuntra]
    yngre män som bröder,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πρεσβυτέρῳ   μὴ   ἐπιπλήξῃς   ἀλλὰ   παρακάλει   ὡς   πατέρα,   νεωτέρους   ὡς   ἀδελφούς,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4245 Πρεσβυτέρῳ äldste An elder A-DSM-C
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1969 ἐπιπλήξῃς tillrättavisa strängt you may rebuke, V-AAS-2S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3870 παρακάλει be om tröst/hjälp do exhort [him] V-PAM-2S
G5613 ὡς som as CONJ
G3962 πατέρα, fader a father; N-ASM
G3501 νεωτέρους nytt, yngre, yngre man, yngre kvinnor younger [men] A-APM-C
G5613 ὡς som as CONJ
G0080 ἀδελφούς, bror, pl. bröder/syskon brothers; N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.