1 Timoteusbrevet 4:6

När du lägger fram detta för syskonen (bröderna och systrarna i tron) är du en god tjänare till den Smorde (Messias, Kristus) Jesus som hämtar näring ur trons och den goda lärans ord som du har följt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταῦτα   ὑποτιθέμενος   τοῖς   ἀδελφοῖς   καλὸς   ἔσῃ   διάκονος   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   ἐντρεφόμενος   τοῖς   λόγοις   τῆς   πίστεως   καὶ   τῆς   καλῆς   διδασκαλίας   ᾗ   παρηκολούθηκας·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G5294 ὑποτιθέμενος lägga ner, riskera laying before V-PMP-NSM
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G0080 ἀδελφοῖς bror, pl. bröder/syskon brothers N-DPM
G2570 καλὸς god, gott, bättre, rätt, fina good, A-NSM
G1510 ἔσῃ är you will be V-FDI-2S
G1249 διάκονος tjänare, församlingstjänare, diakon a servant N-NSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-GSM-P
G1789 ἐντρεφόμενος hämta näring being nourished V-PPP-NSM
G3588 τοῖς denna, denne in the T-DPM
G3056 λόγοις ord, tal words N-DPM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2570 καλῆς god, gott, bättre, rätt, fina good A-GSF
G1319 διδασκαλίας lära teaching N-GSF
G3739 vem that R-DSF
G3877 παρηκολούθηκας· troget följa you have closely followed. V-RAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.