1 Timoteusbrevet 4:16

Var noga med dig själv [hur du lever ditt liv] och din undervisning [din teologi] och håll troget ut i detta [din tjänst, se vers 13‑14]. [Ordningen är viktig, det personliga livet kommer före vad någon undervisar.] När du gör det, frälser (räddar) du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

[Det bästa motgiftet mot falska läror är att presentera och undervisa sanningen och själv leva i sanning, se vers 6‑7.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔπεχε   σεαυτῷ   καὶ   τῇ   διδασκαλίᾳ·   ἐπίμενε   αὐτοῖς·   τοῦτο   γὰρ   ποιῶν   καὶ   σεαυτὸν   σώσεις   καὶ   τοὺς   ἀκούοντάς   σου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1907 ἔπεχε märka, se uppmärksamt på, stanna, hålla fast vid, ge akt på do give heed V-PAM-2S
G4572 σεαυτῷ dig själv to yourself F-2DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G1319 διδασκαλίᾳ· lära teaching. N-DSF
G1961 ἐπίμενε stanna, bli kvar i, fortsätta, leva kvar i do continue V-PAM-2S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det in them, P-DPN
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G1063 γὰρ för for CONJ
G4160 ποιῶν göra doing, V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också both CONJ
G4572 σεαυτὸν dig själv yourself F-2ASM
G4982 σώσεις frälsa, hela you will save V-FAI-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G0191 ἀκούοντάς höra, lyssna hearing V-PAP-APM
G4771 σου.¶ du, ni, er you. P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.