1 Timoteusbrevet 4:8

"Fysisk träning är nyttig (hjälper)
    till viss del (ger en liten kortvarig förtjänst),
medan gudsfruktan (vördnadsfull tillbedjan) är nyttig (hjälper)
    på alla sätt,
för den har löfte om liv,
    både i detta livet och det kommande."

[Fysisk träning är det grekiska ordet gymnasia. Det kan syfta på fysisk träning i allmänhet eller på asketism, se vers 3, där man tvingar kroppen till lydnad för att uppnå en högre andlighet.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡ   γὰρ   σωματικὴ   γυμνασία   πρὸς   ὀλίγον   ἐστὶν   ὠφέλιμος,   ἡ   δὲ   εὐσέβεια   πρὸς   πάντα   ὠφέλιμός   ἐστιν   ἐπαγγελίαν   ἔχουσα   ζωῆς   τῆς   νῦν   καὶ   τῆς   μελλούσης.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSF
G1063 γὰρ för For CONJ
G4984 σωματικὴ fysisk, kroppslig bodily A-NSF
G1129 γυμνασία träning exercise N-NSF
G4314 πρὸς till of PREP
G3641 ὀλίγον få, lite, liten, i det lilla, nästan, en stund a little A-ASM
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G5624 ὠφέλιμος, fördelaktigt profit, A-NSF
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G2150 εὐσέβεια gudfruktig, from godliness N-NSF
G4314 πρὸς till for PREP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everything A-APN
G5624 ὠφέλιμός fördelaktigt profitable A-NSF
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G1860 ἐπαγγελίαν löfte [the] promise N-ASF
G2192 ἔχουσα ha, vara, behöva holding V-PAP-NSF
G2222 ζωῆς liv, livstid of life N-GSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G3568 νῦν nu, från och med nu present, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne which T-GSF
G3195 μελλούσης. ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna is coming. V-PAP-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.