1 Timoteusbrevet 4:5

Det helgas genom Guds ord och förbön [samma ovanliga ord används också i 1 Tim 2:1].

[Dessa falska lärare som härjade i Efesos var föregångare till andra århundradets gnostiker. Redan här syns den starka dualismen där anden är god och allt mänskligt är ont. Man lärde att alla kroppens behov var onda, vilket Paulus går emot. Självklart kan människan missbruka sexualiteten och mat, men i sig självt är detta något gott om det används som Gud har tänkt det.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἁγιάζεται   γὰρ   διὰ   λόγου   θεοῦ   καὶ   ἐντεύξεως.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0037 ἁγιάζεται helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig it is sanctified V-PPI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3056 λόγου ord, tal [the] word N-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1783 ἐντεύξεως.¶ åkallan, bön prayer. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.