1 Timoteusbrevet 4:4

Allt som Gud har skapat [syftar här främst på mat] är gott [1 Mos 1:31], och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse [vid måltider, se Mark 6:41; 8:6].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   πᾶν   κτίσμα   θεοῦ   καλὸν   καὶ   οὐδὲν   ἀπόβλητον   μετὰ   εὐχαριστίας   λαμβανόμενον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSN
G2938 κτίσμα skapa creature N-NSN
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina [is] good, A-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing [is] A-NSN
G0579 ἀπόβλητον förkasta to be rejected, A-NSN
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G2169 εὐχαριστίας tacksägelse, tacksamhet thanksgiving N-GSF
G2983 λαμβανόμενον· få, ta emot, välkomna, ta being received; V-PPP-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.