1 Timoteusbrevet 4:3

De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κωλυόντων   γαμεῖν,   ἀπέχεσθαι   βρωμάτων   ἃ   ὁ   θεὸς   ἔκτισεν   εἰς   μετάλημψιν   μετὰ   εὐχαριστίας   τοῖς   πιστοῖς   καὶ   ἐπεγνωκόσιν   τὴν   ἀλήθειαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2967 κωλυόντων hindra forbidding V-PAP-GPM
G1060 γαμεῖν, gifta sig to marry, V-PAN
G0568 ἀπέχεσθαι har, vara, ta emot, fått ut [commanding] to abstain V-PMN
G1033 βρωμάτων mat from foods N-GPN
G3739 vem that R-APN
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G2936 ἔκτισεν skapa, Skaparen created V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3336 μετάλημψιν till att tas emot reception N-ASF
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G2169 εὐχαριστίας tacksägelse, tacksamhet thanksgiving N-GSF
G3588 τοῖς denna, denne by the T-DPM
G4103 πιστοῖς trogen faithful A-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1921 ἐπεγνωκόσιν känna, förnimma, känna igen, veta by [those] already knowing V-RAP-DPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0225 ἀλήθειαν. sanning truth. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.