1 Timoteusbrevet 4:2

förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten (utan medkänsla kan de förtrycka och skada människor).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   ὑποκρίσει   ψευδολόγων,   κεκαυστηριασμένων   τὴν   ἰδίαν   συνείδησιν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5272 ὑποκρίσει hyckleri hypocrisy N-DSF
G5573 ψευδολόγων, lögnaktig of speakers of lies, A-GPM
G2743 κεκαυστηριασμένων brännmärkt seared V-RPP-GPM
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2398 ἰδίαν hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [in their] own A-ASF
G4893 συνείδησιν, samvete conscience, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.