1 Timoteusbrevet 4:15

Tänk på detta, lev i detta så att alla kan se dina framsteg.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ταῦτα   μελέτα,   ἐν   τούτοις   ἴσθι,   ἵνα   σου   ἡ   προκοπὴ   φανερὰ   ᾖ   ἐν   πᾶσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G3191 μελέτα, tänka, meditera på do ponder; V-PAM-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3778 τούτοις detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de them D-DPN
G1510 ἴσθι, är do be absorbed, V-PAM-2S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G4771 σου du, ni, er your P-2GS
G3588 denna, denne T-NSF
G4297 προκοπὴ framgång progress N-NSF
G5318 φανερὰ offentligt evident A-NSF
G1510 är may be V-PAS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πᾶσιν. alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to all. A-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.