1 Timoteusbrevet 4:14

Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig.

[Handpåläggning var ett sätt att avskilja någon i tjänst, se 1 Tim 1:18; 5:22. Ett exempel på detta finns i Apg 13:1–3.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

μὴ   ἀμέλει   τοῦ   ἐν   σοὶ   χαρίσματος   ὃ   ἐδόθη   σοι   διὰ   προφητείας   μετὰ   ἐπιθέσεως   τῶν   χειρῶν   τοῦ   πρεσβυτερίου.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0272 ἀμέλει (ameleo)
brydde sig inte do be negligent
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PAM-2S
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοὶ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G5486 χαρίσματος (charisma)
gåva gift,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
R-NSN
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge, få was given
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G4771 σοι (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G4394 προφητείας (propheteia)
profetia prophecy,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G1936 ἐπιθέσεως (epithesis)
handpåläggning [the] laying on
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
T-GPF
G5495 χειρῶν (cheir)
hand hands
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Feminin
N-GPF
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G4244 πρεσβυτερίου. (presbuterion)
äldste elderhood.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)