1 Timoteusbrevet 4:13

Tills jag kommer, fortsätt att
    läsa högt ur Skriften [främst GT, men även vissa NT-brev fanns i omlopp, se 2 Pet 3:16.]
    uppmuntra (trösta, hjälpa, komma till någons sida, förmana)
    och undervisa (lära, instruera).

[Den kristna gudstjänsten följde samma mönster som den judiska samlingen i synagogan där någon efter textläsningen lade ut ordet. Jesus följde det mönstret i Nasaret och Paulus och Barnabas gjorde på samma sätt i Antiokia i Pisidien, se Luk 4:16‑20; Apg 13:15. Uppmuntran och undervisning hör ihop. Båda orden finns tillsammans i Rom 12:7‑8.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἕως   ἔρχομαι,   πρόσεχε   τῇ   ἀναγνώσει,   τῇ   παρακλήσει,   τῇ   διδασκαλίᾳ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2193 ἕως till, förrän, Until CONJ
G2064 ἔρχομαι, komma, gå I come, V-PNI-1S
G4337 πρόσεχε vara på vakt do give heed V-PAM-2S
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G0320 ἀναγνώσει, uppläsning, föreläsning public reading of Scripture, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G3874 παρακλήσει, tröst to exhortation, N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1319 διδασκαλίᾳ, lära to teaching. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.