1 Timoteusbrevet 4:12

Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var (fortsätt att bli) ett föredöme för de troende i
    ord och handling (uppförande, sätt att leva sitt liv),
        i kärlek [som är osjälvisk och utgivande],
    tro (trofasthet) och renhet.

[I den här kulturen var man ung upp till 40 års ålder. Om Timoteus var omkring 15 år när Paulus tog med sig honom på sin andra resa, se Apg 16:1, var han nu i 30-årsåldern.
    Av dessa fem egenskaper är de två första yttre egenskaper som är lätta att se. Paulus ville att Timoteus skulle vara känd för att tala visa ord i stället för ogenomtänkta hetsiga ord och också leva som han lärde. De två sista egenskaperna, tro och renhet, är inte direkt synliga, utan har mer med inre karaktär att göra. Ordet tro syftar både på tron på Gud och på trofasthet i ett uppdrag. Centralt, i mitten av dessa fem egenskaper, finns den osjälviska, utgivande kärleken som drivkraft för allt en kristen gör. Det bästa sättet att visa på den rätta vägen är att leva efter den själv.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μηδείς   σου   τῆς   νεότητος   καταφρονείτω,   ἀλλὰ   τύπος   γίνου   τῶν   πιστῶν,   ἐν   λόγῳ,   ἐν   ἀναστροφῇ,   ἐν   ἀγάπῃ   ἐν   πνεύματι,   ἐν   πίστει,   ἐν   ἁγνείᾳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3367 μηδείς för någon, ingenting, inte, ingen no one A-NSM
G4771 σου du, ni, er your P-2GS
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G3503 νεότητος ungdom youth N-GSF
G2706 καταφρονείτω, förakta should despise, V-PAM-3S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G5179 τύπος figur, form, mönsterbild a pattern N-NSM
G1096 γίνου vara, ske, bli, bli gjort, komma do be V-PNM-2S
G3588 τῶν denna, denne for the T-GPM
G4103 πιστῶν, trogen believers A-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3056 λόγῳ, ord, tal speech, N-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0391 ἀναστροφῇ, uppförande, vandel, liv conduct, N-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0026 ἀγάπῃ kärlek love, N-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4151 πνεύματι, Ande spirit N-DSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4102 πίστει, tro, tillit faith, N-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0047 ἁγνείᾳ. renhet purity. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.