1 Timoteusbrevet 4:1

[Som sanningens pelare och grundval, se 1 Tim 3:14, är det viktigt att förstå att församlingen är utsatt för den ondes attack.]

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna [inte någon avlägsen tid, utan ganska snart efter det att Paulus skrivit detta, se Apg 20:29] kommer några att överge (avfalla från) tron och följa (ägna sig åt) villoandar och onda andars läror,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τὸ   δὲ   πνεῦμα   ῥητῶς   λέγει   ὅτι   ἐν   ὑστέροις   καιροῖς   ἀποστήσονταί   τινες   τῆς   πίστεως   προσέχοντες   πνεύμασιν   πλάνοις   καὶ   διδασκαλίαις   δαιμονίων  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τὸ denna, denne T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G4151 πνεῦμα Ande the Spirit N-NSN
G4490 ῥητῶς säga tydligt expressly ADV
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla states V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5306 ὑστέροις senare, sista later A-DPM-C
G2540 καιροῖς tid, rätt tid, tillfälle times, N-DPM
G0868 ἀποστήσονταί lämna, förleda till avfall will depart from V-FDI-3P
G5100 τινες något, någon, några some X-NPM
G3588 τῆς denna, denne from the T-GSF
G4102 πίστεως tro, tillit faith, N-GSF
G4337 προσέχοντες vara på vakt giving heed V-PAP-NPM
G4151 πνεύμασιν Ande to spirits N-DPN
G4108 πλάνοις bedragare deceitful A-DPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1319 διδασκαλίαις lära to teachings N-DPF
G1140 δαιμονίων demon of demons, N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.