1 Timoteusbrevet 3:9

hålla fast vid trons mysterium (hemlighet) [som tidigare varit dold, men nu är uppenbarad, se Rom 16:25; 1 Kor 2:7‑10] med rent samvete.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔχοντας   τὸ   μυστήριον   τῆς   πίστεως   ἐν   καθαρᾷ   συνειδήσει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2192 ἔχοντας ha, vara, behöva holding V-PAP-APM
G3588 τὸ denna, denne to the T-ASN
G3466 μυστήριον hemlighet, mysterium mystery N-ASN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G2513 καθαρᾷ ren, klar clear A-DSF
G4893 συνειδήσει. samvete a conscience. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.