1 Timoteusbrevet 3:8

Församlingstjänarna ska på samma sätt vara värdiga respekt,
inte vara hycklare (falska),
inte missbruka vin,
inte vara ute efter pengar,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Διακόνους   ὡσαύτως   σεμνούς,   μὴ   διλόγους,   μὴ   οἴνῳ   πολλῷ   προσέχοντας,   μὴ   αἰσχροκερδεῖς,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1249 Διακόνους tjänare, församlingstjänare, diakon Deacons N-APM
G5615 ὡσαύτως likadant likewise ADV
G4586 σεμνούς, värdig [must be] dignified, A-APM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1351 διλόγους, tvetydig, oärlig double-tongued, A-APM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3631 οἴνῳ vin, vinpress to wine N-DSM
G4183 πολλῷ många, stor much A-DSM
G4337 προσέχοντας, vara på vakt being given, V-PAP-APM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0146 αἰσχροκερδεῖς, skamlös girighet, sniken efter pengar greedy of dishonest gain, A-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.