1 Timoteusbrevet 3:7

Han måste också ha gott anseende bland de utomstående,
    så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δεῖ   δὲ   αὐτὸν   καὶ   μαρτυρίαν   καλὴν   ἔχειν   ἀπὸ   τῶν   ἔξωθεν,   ἵνα   μὴ   εἰς   ὀνειδισμὸν   ἐμπέσῃ   καὶ   παγίδα   τοῦ   διαβόλου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1210 δεῖ binda It behooves [him] V-PAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3141 μαρτυρίαν vittnesmål, vittnesbörd a testimony N-ASF
G2570 καλὴν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASF
G2192 ἔχειν ha, vara, behöva to have V-PAN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G1855 ἔξωθεν, utsida, yttre outside, ADV
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3680 ὀνειδισμὸν vanära, smädelse reproach N-ASM
G1706 ἐμπέσῃ falla he may fall, V-2AAS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3803 παγίδα snara [the] snare N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1228 διαβόλου.¶ djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare devil. A-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.