1 Timoteusbrevet 3:6

Han får inte vara en nyomvänd (ordagrant en "ung planta" eller "nyplanterad"),
    så att han blir högmodig (utvecklar stolthet) och faller under samma dom som djävulen [en gång] gjorde.
    [Då han i högmod ville bli som Gud, se Hes 28:17.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   νεόφυτον,   ἵνα   μὴ   τυφωθεὶς   εἰς   κρίμα   ἐμπέσῃ   τοῦ   διαβόλου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3504 νεόφυτον, nyomvänd a novice, A-ASM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5187 τυφωθεὶς bli högmodig having been puffed up, V-APP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G2917 κρίμα dom [the] judgment N-ASN
G1706 ἐμπέσῃ falla he may fall V-2AAS-3S
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1228 διαβόλου. djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare devil. A-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.