1 Timoteusbrevet 3:5

För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰ   δέ   τις   τοῦ   ἰδίου   οἴκου   προστῆναι   οὐκ   οἶδεν,   πῶς   ἐκκλησίας   θεοῦ   ἐπιμελήσεται;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ om, huruvida if COND
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G5100 τις något, någon, några one X-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2398 ἰδίου hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen his [own] A-GSM
G3624 οἴκου hem, hus, familj household N-GSM
G4291 προστῆναι leda to manage V-2AAN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἶδεν, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knows, V-RAI-3S
G4459 πῶς hur how PRT-I
G1577 ἐκκλησίας församling, kyrka, folksamling [the] church N-GSF
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1959 ἐπιμελήσεται; sköta om, ta hand om [how] will he care for? — V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.