1 Timoteusbrevet 3:3

inte missbruka vin (ordagrant "inte någon som sitter länge vid vinet"),
inte vara våldsam (stridslysten),
    utan ska vara vänlig (förstående, förlåtande),
fridsam,
fri från penningbegär (inte älska pengar och vara girig, ordagrant "inte vän med silvermynt").


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   πάροινον,   μὴ   πλήκτην   μὴ   αἰσχροκερδῆ,   ἀλλ᾽   ἐπιεικῆ,   ἄμαχον,   ἀφιλάργυρον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3943 πάροινον, någon som sitter länge vid vinet given to wine, A-ASM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4131 πλήκτην stridslysten a striker, N-ASM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0146 αἰσχροκερδῆ, skamlös girighet, sniken efter pengar greedy of base gain A-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1933 ἐπιεικῆ, mild gentle, A-ASM
G0269 ἄμαχον, inte våldsam peaceable, A-ASM
G0866 ἀφιλάργυρον, fri från penningbegär not loving money, A-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.