1 Timoteusbrevet 3:15

Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man ska uppföra sig i Guds hus, som är
    den levande Gudens församling,
    sanningens pelare
    och grundval.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐὰν   δὲ   βραδύνω,   ἵνα   εἰδῇς   πῶς   δεῖ   ἐν   οἴκῳ   θεοῦ   ἀναστρέφεσθαι,   ἥτις   ἐστὶν   ἐκκλησία   θεοῦ   ζῶντος,   στῦλος   καὶ   ἑδραίωμα   τῆς   ἀληθείας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1019 βραδύνω, dröja I shall delay, V-PAS-1S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1492 εἰδῇς veta, känna till, förstå, se, skåda, titta you may have known V-RAS-2S
G4459 πῶς hur how PRT-I
G1210 δεῖ binda it behooves [one] V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3624 οἴκῳ hem, hus, familj [the] household N-DSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G0390 ἀναστρέφεσθαι, stöta omkull, återvända to conduct oneself, V-PPN
G3748 ἥτις som, vilken which R-NSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G1577 ἐκκλησία församling, kyrka, folksamling [the] church N-NSF
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2198 ζῶντος, leva, levande [the] living, V-PAP-GSM
G4769 στῦλος pelare [the] pillar N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1477 ἑδραίωμα grundval base N-NSN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0225 ἀληθείας.¶ sanning truth. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.