1 Timoteusbrevet 3:13

De som tjänar (gr. diakoneo) väl (på ett gott och ädelt sätt)
    [syftar främst på församlingstjänare, men gäller även församlingsledare]
    vinner en god ställning [ett gott rykte, inflytande i församlingen]
    och får stor frimodighet i tron på den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.

[Paulus avslutar detta stycke på samma sätt som han börjar i vers 1, att det är ett gott uppdrag att vara en ledare. Samma ord för god används i vers 1 och 13 och ramar in detta stycke. Det återfinns också centralt i vers 7.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   γὰρ   καλῶς   διακονήσαντες   βαθμὸν   ἑαυτοῖς   καλὸν   περιποιοῦνται   καὶ   πολλὴν   παρρησίαν   ἐν   πίστει   τῇ   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ -, denna, denne Those T-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G2573 καλῶς gott, god, skickligt well ADV
G1247 διακονήσαντες betjäna having served, V-AAP-NPM
G0898 βαθμὸν ställning a standing N-ASM
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras for themselves F-3DPM
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASM
G4046 περιποιοῦνται köpa acquire, V-PMI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4183 πολλὴν många, stor great A-ASF
G3954 παρρησίαν öppet tal, frimodigt tal confidence N-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4102 πίστει tro, tillit [the] faith N-DSF
G3588 τῇ -, denna, denne that [is] T-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ.¶ Jesus Jesus. N-DSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.