1 Timoteusbrevet 3:12

En församlingstjänare (gr. diakonos) ska vara en enda kvinnas man [samma uttryck som i vers 2],
ta väl hand om sina barn
    och sin familj.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διάκονοι   ἔστωσαν   μιᾶς   γυναικὸς   ἄνδρες,   τέκνων   καλῶς   προϊστάμενοι   καὶ   τῶν   ἰδίων   οἴκων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1249 διάκονοι tjänare, församlingstjänare, diakon Deacons N-NPM
G1510 ἔστωσαν är should be V-PAM-3P
G1520 μιᾶς en of one A-GSF
G1135 γυναικὸς kvinna, hustru wife N-GSF
G0435 ἄνδρες, man, make husbands, N-NPM
G5043 τέκνων barn [their] children N-GPN
G2573 καλῶς gott, god, skickligt well ADV
G4291 προϊστάμενοι leda managing V-PMP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G2398 ἰδίων hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [their] own A-GPM
G3624 οἴκων. hem, hus, familj households. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.