1 Timoteusbrevet 3:11

Kvinnorna [kan syfta på församlingstjänarnas hustrur eller kvinnliga församlingstjänare] ska på samma sätt vara värdiga respekt,
inte förtala någon (ordagrant gr. diabolos – djävulens namn; dvs. någon som söndrar och splittrar och agerar djävulskt),
förståndiga [samma ord som i 1 Tim 3:2 för en församlingsledare],
nyktra
och trogna i allt. [Samma grekiska ord gyne används både för kvinna och hustru, det är sammanhanget som avgör hur det ska översättas. På frågan om en kvinna kan tjäna som församlingstjänare gör Paulus det tydligt när han skriver till de kristna i Rom. Av de nio personer han kallar medarbetare är fem av dem kvinnor, se Rom 16:3‑16. Febe, som levererade brevet till Rom, var uttryckligen en församlingstjänare i staden Kenkrea, den östra hamnen i Korint, se Rom 16:1.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Γυναῖκας   ὡσαύτως   σεμνάς,   μὴ   διαβόλους,   νηφαλίους,   πιστὰς   ἐν   πᾶσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1135 Γυναῖκας kvinna, hustru Women N-APF
G5615 ὡσαύτως likadant likewise ADV
G4586 σεμνάς, värdig [must be] dignified, A-APF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1228 διαβόλους, djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare slanderers, A-APF
G3524 νηφαλίους, nykter clear-minded, A-APF
G4103 πιστὰς trogen faithful A-APF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πᾶσιν. alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things. A-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.