1 Timoteusbrevet 2:9

Kvinnorna på samma sätt,
    smyckade med anständig klädsel, med blygsamhet och gott omdöme (självdisciplin), inte med [flätade/konstfulla] håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder [som kräver stora utgifter],


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὡσαύτως   καὶ   γυναῖκας   ἐν   καταστολῇ   κοσμίῳ   μετὰ   αἰδοῦς   καὶ   σωφροσύνης   κοσμεῖν   ἑαυτάς,   μὴ   ἐν   πλέγμασιν   καὶ   χρυσίῳ   ἢ   μαργαρίταις   ἢ   ἱματισμῷ   πολυτελεῖ,  

Textus Receptus (TR)

ὡσαύτως   καὶ   τὰς   γυναῖκας   ἐν   καταστολῇ   κοσμίῳ   μετὰ   αἰδοῦς   καὶ   σωφροσύνης   κοσμεῖν   ἑαυτάς,   μὴ   ἐν   πλέγμασιν   καὶ   χρυσίῳ   ἢ   μαργαρίταις   ἢ   ἱματισμῷ   πολυτελεῖ,  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5615 ὡσαύτως (hosautos)
likadant likewise
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1135 γυναῖκας (gune)
kvinna, hustru women,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2689 καταστολῇ (katastole)
kläder apparel
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G2887 κοσμίῳ (kosmios)
blygsam, uppföra sig väl respectable,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
A-DSF
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G0127 αἰδοῦς (aidos)
anständighet, vördnad modesty
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4997 σωφροσύνης (sophrosune)
anständighet, förnuftighet, gott om... self-control,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2885 κοσμεῖν (kosmeo)
smycka, pryda, göra i ordning adorning
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G1438 ἑαυτάς, (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi... themselves,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Ackusativ Plur. tredje person Ackusativ Plural Feminin
F-3APF
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G4117 πλέγμασιν (plegma)
håruppsättning braided hair,
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
N-DPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5553 χρυσίῳ (chrusion)
guld with gold,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3135 μαργαρίταις (margarites)
pärla with pearls,
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2441 ἱματισμῷ (himatismos)
dräkt, kläder with clothing
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G4185 πολυτελεῖ, (poluteles)
dyrbar costly,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)