1 Timoteusbrevet 2:8

Jag vill därför (det är min önskan) att ni ber (samtalar förtroligt med Gud): Männen på varje plats [i varje husförsamling i Efesos] med heliga, lyfta händer,
    utan (fria från) vrede [ett upprört inre ställningstagande mot någon/något, se Jak 1:19‑20]
    och diskuterande [ett resonemang som inte för någonstans]. [Huvudpoängen är hjärtats inställning i bönen. Att be med lyfta händer var det vanliga judiska sättet att be på, se 1 Kung 8:22; 2 Krön 6:13; Ps 28:2. Att stå upprätt med rena händer beskriver någon som söker Gud med ärliga motiv och ett rent hjärta, se Ps 24:3‑4.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Βούλομαι   οὖν   προσεύχεσθαι   τοὺς   ἄνδρας   ἐν   παντὶ   τόπῳ   ἐπαίροντας   ὁσίους   χεῖρας   χωρὶς   ὀργῆς   καὶ   διαλογισμοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1014 Βούλομαι vill I desire V-PNI-1S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G4336 προσεύχεσθαι be to pray V-PNN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0435 ἄνδρας man, make men N-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-DSM
G5117 τόπῳ plats place, N-DSM
G1869 ἐπαίροντας lyfta upp, resa sig, ta upp lifting up V-PAP-APM
G3741 ὁσίους helig holy A-APF
G5495 χεῖρας hand hands, N-APF
G5565 χωρὶς utan apart from PREP
G3709 ὀργῆς vredesdomen, vrede anger N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1261 διαλογισμοῦ· tanke, betänkande, betänklighet, tvivel, föreställningar dissension. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.