1 Timoteusbrevet 2:6

han som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet [som skulle ges om Guds syften för dem] när tiden (ordagrant: när deras egna tider) var inne.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δοὺς   ἑαυτὸν   ἀντίλυτρον   ὑπὲρ   πάντων,   τὸ   μαρτύριον   καιροῖς   ἰδίοις,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G1325 δοὺς ge, få having given V-2AAP-NSM
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself F-3ASM
G0487 ἀντίλυτρον lösen [as] a ransom N-ASN
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3956 πάντων, alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all, A-GPM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G3142 μαρτύριον vittnesbörd testimony N-NSN
G2540 καιροῖς tid, rätt tid, tillfälle proper times N-DPM
G2398 ἰδίοις, hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen in [their] own, A-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.