1 Timoteusbrevet 2:5

För Gud är en, och en är Guds och människors medlare – en människa: den Smorde (Messias, Kristus) Jesus –


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἷς   γὰρ   θεός,   εἷς   καὶ   μεσίτης   θεοῦ   καὶ   ἀνθρώπων,   ἄνθρωπος   Χριστὸς   Ἰησοῦς  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1520 Εἷς en One A-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G2316 θεός, Gud God [there is], N-NSM
G1520 εἷς en one A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också then CONJ
G3316 μεσίτης medlare mediator N-NSM
G2316 θεοῦ Gud between God N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0444 ἀνθρώπων, människa men, N-GPM
G0444 ἄνθρωπος människa [the] man N-NSM
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.