1 Timoteusbrevet 2:4

som vill (önskar) att alla människor ska bli frälsta (befriade, räddade, bevarade) och komma till insikt om (känna igen; få en personlig erfarenhet av) sanningen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   πάντας   ἀνθρώπους   θέλει   σωθῆναι   καὶ   εἰς   ἐπίγνωσιν   ἀληθείας   ἐλθεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem who R-NSM
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G0444 ἀνθρώπους människa men N-APM
G2309 θέλει vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja desires V-PAI-3S
G4982 σωθῆναι frälsa, hela to be saved, V-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G1922 ἐπίγνωσιν kunskap, insikt, förståelse [the] knowledge N-ASF
G0225 ἀληθείας sanning of [the] truth N-GSF
G2064 ἐλθεῖν.¶ komma, gå to come. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.