1 Timoteusbrevet 2:3

Detta [att be för alla människors frälsning, oavsett status och rang] är gott (rätt, ärbart) och välbehagligt inför Gud vår Frälsare,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   γὰρ   καλὸν   καὶ   ἀπόδεκτον   ἐνώπιον   τοῦ   σωτῆρος   ἡμῶν   θεοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina [is] good A-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0587 ἀπόδεκτον accepterad, acceptabel acceptable A-NSN
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G4990 σωτῆρος frälsare Savior N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G2316 θεοῦ, Gud God, N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.