1 Timoteusbrevet 2:2

för kungar
    och alla i ledande ställning,
så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv,
    på alla sätt gudfruktigt
    och värdigt.

[Nero var kejsare i Romarriket 54 – 68 e.Kr. Han kom till makten redan som sjuttonåring och hans liv var kantat av skandaler, se Rom 1:27. Nero anklagade de kristna för den stora branden 64 e.Kr. i Rom och en grym förföljelse bröt ut. Det är i dessa turbulenta tider, i mitten på 60-talet, som Paulus skriver detta brev och vädjar till bön och tacksägelse för bl.a. Nero.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑπὲρ   βασιλέων   καὶ   πάντων   τῶν   ἐν   ὑπεροχῇ   ὄντων,   ἵνα   ἤρεμον   καὶ   ἡσύχιον   βίον   διάγωμεν   ἐν   πάσῃ   εὐσεβείᾳ   καὶ   σεμνότητι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G0935 βασιλέων Kung, judarnas kung, Israels kung kings N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPM
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5247 ὑπεροχῇ excellens authority N-DSF
G1510 ὄντων, är being, V-PAP-GPM
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G2263 ἤρεμον lugn a tranquil A-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2272 ἡσύχιον stilla quiet A-ASM
G0979 βίον liv, leva, livets goda life N-ASM
G1236 διάγωμεν tillbringa, leva we may lead, V-PAS-1P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G2150 εὐσεβείᾳ gudfruktig, from godliness N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4587 σεμνότητι. värdighet in [all] dignity. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.