1 Timoteusbrevet 2:14

Det var inte Adam
    som blev förledd,
    utan det var kvinnan [Eva] som blev förledd,
och föll i överträdelse.

[Till skillnad från Artemiskulten som hade sitt säte i Efesos där kvinnan hyllades som alltings ursprung var det Gud som hade skapat människan. De gnostiska myterna har stora variationer men gemensamt är att det finns flera andliga nivåer där Bibelns Gud är en av de lägre gudarna. Ormen och Eva är frälsarfigurer som räddar Adam. De upplyser honom om den andliga världen som är långt högre än den materiella. Eva sägs också vara skapad före Adam och mor till olika söner genom olika fäder, varav en son var Adam. Det finns ändlösa variationer, men temat är detsamma. Eva var ursprunget och den som upplyste Adam och gav honom kunskap, gr. gnosis. Det kan vara denna typ av falska läror, myter och ändlösa släktregister som Paulus refererar till i 1 Tim 1:3‑4.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   Ἀδὰμ   οὐκ   ἠπατήθη,   ἡ   δὲ   γυνὴ   ἐξαπατηθεῖσα   ἐν   παραβάσει   γέγονεν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0076 Ἀδὰμ Adam Adam N-NSM-P
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0538 ἠπατήθη, lura, bedra was deceived; V-API-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G1135 γυνὴ kvinna, hustru the woman, N-NSF
G1818 ἐξαπατηθεῖσα bedra, förleda, having been deceived, V-APP-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig into PREP
G3847 παραβάσει överträdelse transgression N-DSF
G1096 γέγονεν· vara, ske, bli, bli gjort, komma has come. V-2RAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.