1 Timoteusbrevet 2:13

För Adam skapades först
    och sedan Eva.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀδὰμ   γὰρ   πρῶτος   ἐπλάσθη,   εἶτα   Εὕα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0076 Ἀδὰμ Adam Adam N-NSM-P
G1063 γὰρ för for CONJ
G4413 πρῶτος först, främst first A-NSM
G4111 ἐπλάσθη, forma was formed, V-API-3S
G1534 εἶτα sedan efteråt then ADV
G2096 Εὕα. Eva Eve. N-NSF-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.