1 Timoteusbrevet 2:11

[Följande två verser är strukturerade i ett kiastiskt mönster där ordet stillhet, gr. hesuchia, ramar in sammanhanget. Ordet används även i vers 2 om att leva i stillhet, trygghet och frid. Det beskriver en fridfull attityd där man är trygg i sig själv. Uttrycket "att vara stilla och underordna sig" användes även inom judendomen. Det var så en rabbin blev undervisad, se Jes 41:1; Hab 2:20; Sak 2:13. Den kända strofen från Ps 46:10 visar på denna gudfruktiga attityd: "Bli stilla och besinna att jag är Gud."
    Till skillnad från den rådande judiska traditionen uppmuntras kvinnors utbildning. Uppmaningen står i kontrast till de dåraktiga kvinnorna i 2 Tim 3:6‑7 som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen.]


En kvinna ska i stillhet (lugn och ro)
    ta emot undervisning och helt underordna sig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

γυνὴ   ἐν   ἡσυχίᾳ   μανθανέτω   ἐν   πάσῃ   ὑποταγῇ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1135 γυνὴ kvinna, hustru A woman N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2271 ἡσυχίᾳ tyst, lugn och ro quietness N-DSF
G3129 μανθανέτω lära should learn V-PAM-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G5292 ὑποταγῇ· underordning submissiveness. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.